X / Een oefening in verdwijnen - - PARCOURS
X / 3

X / 3
3 oktober 2011
Aan iedereen,

toen ik voor de zoveelste keer voor haar deur stond, viel het me meteen op. Ik had een slecht voorgevoel. Toen ik door het venster zag dat de luster van de living er niet meer hing, wist ik dat er niet meer zou worden gereageerd op de bel.

De buurvrouw zegt: "Mevrouw is overleden". Ik fiets naar het park en zit als een geslagen hond en ik vind geen woorden. Ik had haar nog langer willen spreken, leren kennen, omdat ik haar sterk vond. Ik ben leeg. Waarom heb ik geen afscheid genomen? Stommerik. Ik moest toch weten dat het allemaal heel vlug kon gaan? En toch verwachtte ik het niet. Zo rap toch niet. Het laat me niet los, de tijd die vooruitschrijdt, onverbiddelijk.

Peter, Tijs en Leentje

Iemand leren kennen omwille van het sterven. Na kennismaking en afspraken met X, besloten we dat Peter (X1) wekelijks bij haar op bezoek gaat. Leentje (X2) volgt de ontmoetingen indirect, vanuit de ervaring van Peter. En Tijs (X3) volgt het via het opgenomen materiaal (video en audio/tascam).

Sinds mei 2011 waren we in gesprek met X. Na haar overlijden eind september deelden we voor het eerst onze verschillende contacten op 'X/3'.


18 oktober 2011
BUDASCOOP, Kortrijk

- - - Te r u g - - -
te gast bij X India
DANKU