X / Een oefening in verdwijnen - - PARCOURS
Te gast bij X

Te gast bij X - ontbijt & gesprek

Op basis van onze ervaringen met X gaan we gedurende drie dagen in dialoog met de wetenschappelijke kennis, de kunst en de ervaringsdeskundigen. In combinatie met een ontbijt, 'omdat eten doet leven'...

3 augustus 2011- Wetenschap
Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. Kurt Audenaert is psychiater aan UGent en komt praten over het Cotârd syndroom.

4 augustus 2011- Kunst
Michaël De Cock is theatermaker en kreeg de Zilveren Griffel voor "Toen oma alsmaar kleiner werd." Wim Cuyvers (video) is architect en kunstenaar, met een grote interesse voor de publieke ruimte.

5 augustus 2011- Ervaringsdeskundige
Magda Van de Wiele is ethicus, seksuologe en psychotherapeute. Ze is werkzaam in de vorming en opleiding binnen de Palliatieve Zorg Vlaanderen.


3-4-5 augustus 2011
FREESTATE OFF, Oostende

- - - Te r u g - - -
X / 3 India
DANKU